ศักยภาพของการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวกระเพาะปัสสาวะ

การตรวจเลือดและปัสสาวะอาจนำไปสู่การวินิจฉัยและตรวจสอบเนื้องอกประเภทต่างๆ ได้เร็วและมีการบุกรุกน้อยลง ศักยภาพของการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวเพื่อระบุและติดตามการเติบโตของเนื้องอกในมะเร็งสองชนิดที่แตกต่างกันมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและเนื้องอกในเส้นประสาทส่วนปลาย แม้จะมีความแตกต่างระหว่างมะเร็งเหล่านี้กับการตรวจชิ้นเนื้อที่เกี่ยวข้อง

แต่การศึกษาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่นี้ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง การศึกษาหนึ่งรายงานการพัฒนาการตรวจชิ้นเนื้อปัสสาวะเพื่อตรวจสอบมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ด้วยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะที่ง่ายดาย แพทย์สามารถระบุได้ว่าการรักษาเบื้องต้นสามารถขจัดมะเร็งหรือทิ้งโรคไว้เบื้องหลังได้หรือไม่ ความรู้ดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยไม่จำเป็นน้อยลง การศึกษาครั้งที่สองอธิบายการตรวจชิ้นเนื้อเลือดเพื่อวินิจฉัยเนื้องอกของปลอกหรือเยื่อบุที่ครอบคลุมเส้นประสาทส่วนปลาย มะเร็งที่หายากนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาที่เรียกว่า neurofibromatosis type 1 (NF1) ในผู้ป่วยที่มี NF1 เป็นการยากที่จะระบุได้ว่าเนื้องอกที่พัฒนาในปลอกประสาทนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นมะเร็ง